Medborgerskabsprøven

Tilmelding og betaling – klik her!

For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark skal du blandt andet opfylde 4 supplerende betingelser. En af de 4 betingelser kan du opfylde ved at bestå medborgerskabsprøven.

Medborgerskabsprøven skal vise din integrationsgrad ved at teste din fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Prøven er en multiple choice-test og består af i alt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie.

Prøven tager 30 minutter.

For at bestå prøven skal du svare korrekt på mindst 20 ud af de 25 spørgsmål.

Vi afholder prøven to gange om året i juni måned og i november måned. Der afholdes ikke sygeeksamen.

Du skal medbringe ID med foto udstedt af en offentlig dansk myndighed, som f.eks. opholdskort, fremmedpas eller konventionspas, pas eller identitetskort med foto udstedt af en offentlig myndighed i et andet land.

Prøvetermin november 2021

Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven af 2015 24. november 2021 kl. 11.00
Tilmeldingsfrist 20. oktober 2021