Indfødsretsprøven

Tilmelding og betaling – klik her!

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du bestå en særlig indfødsretsprøve for at dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Indfødsretsprøven er en multiple choice-prøve med 45 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie.

35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet, som Ministeriet har udarbejdet.

Herudover består prøven af i alt 10uforberedte spørgsmål. 5 af dem er aktuelle spørgsmål der tager udgangspunkt i begivenheder, som har fundet sted de seneste 6 måneder forud for hver prøveafholdelse. Endvidere er der 5 spørgsmål om danske værdier, som kan omhandle eksempelvis ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

Prøven tager 45 minutter.

For at bestå prøven skal du svare korrekt på mindst 36 af de ud af de 45 spørgsmål, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.

Vi afholder prøven to gange om året i juni måned og i november måned. Der afholdes ikke sygeeksamen.

Du skal medbringe ID med foto udstedt af en offentlig dansk myndighed, som f.eks. opholdskort, fremmedpas eller konventionspas, pas eller identitetskort med foto udstedt af en offentlig myndighed i et andet land.

Prøvetermin

Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven af 2015 27. November 2024
Tilmeldingsfrist 23. Oktober 2024

Mere information

Du kan læse mere om Indfødsretsprøven på ministeriets hjemmeside her:
Indfødsretsprøven 2024