Depositum for danskuddannelse

Depositum for danskuddannelse

DKK2.000,00

Alle selvforsørgende kursister skal betale et depositum på kr. 2.000 før de begynder på undervisningen.
Det er muligt at få depositum tilbagebetalt, når man ophører med danskuddannelsen.

Yderligere spørgsmål vedr. depositum og deltagelse på danskuddannelsen, kontakt venligst dit lokale sprogcenter.
Se kontaktinformationer her

Category:

Deposit for danish education

DKK2.000,00

All self-contributing students must pay a deposit of DKK 2.000 before they begin education.
It is possible to get a deposit refunded when the Danish education is terminated.

Further questions regarding deposit and participation in Danish education, please contact your local language center.
See contact information here.

Category: