Danskuddannelse

Er du udlænding og bor i Danmark, er det vigtigt at lære dansk for at klare sig godt.
Dansk er nøglen til at få arbejde, uddannelse og blive integreret i samfundet.
AOF Sprogcenter tilbyder dig undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsforhold.

Tre danskuddannelser

Undervisningen er delt i tre forskellige danskuddannelser, og hver uddannelse er opdelt i moduler. Så der er altid mulighed for at blive placeret på et hold, der passer til dit niveau.
Du har mulighed for at afslutte undervisningen med en statskontrolleret prøve.

    • Danskuddannelse 1  er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem.
 
    • Danskuddannelse 2  er tilrettelagt for kursister, som har en kort eller mellemlang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.
 
    • Danskuddannelse 3  er tilrettelagt for kursister, som har en  lang skole- og uddannelsesbaggrund.

De tre danskuddannelser består hver af 6 moduler

Hvert modul har et præcist indhold. Efter hvert modul skal du til en lille test for at fortsætte til næste modul. Du kan afslutte din danskuddannelse med en statskontrolleret danskprøve (klik her for yderligere information).

Før du starter på danskuddannelsen skal du have en samtale med studievejlederen, og vi skal have en aftale med din kommune om, at du må gå til undervisning. Der er detaljerede informationer af finde herom på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Du kan bruge op til 5 år på at tage din danskuddannelse.

Priser

Hvis du har danskuddannelsesret, betaler din bopælskommune for din danskuddannelse. Normalt har du ret til undervisning de første fem år du opholder dig i Danmark. Kontakt din kommune om dette!

Du skal, hvis du er selvforsørgende, inden start på Danskuddannelserne betale et depositum på 2000 kr., som du får refunderet, hvis du opfylder kravene for dette.

Klippekort

Selvforsørgende har maksimalt følgende antal måneder til at gennemføre et modul:
Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3
Modul 1 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr.
Modul 2 5 mdr. 5 mdr. 5 mdr.
Modul 3 7 mdr. 7 mdr. 7 mdr.
Modul 4 8 mdr. 8 mdr. 8 mdr.
Modul 5 9 mdr. 9 mdr. 9 mdr.
Modul 6 9 mdr. 9 mdr. 9 mdr.
I alt max. 42 mdr. 42 mdr. 42 mdr.