Persondatapolitik

Sådan behandler vi dine personoplysninger.

Når du tilmelder dig et kursus eller forløb, beder vi om oplysninger om dig.

Vi vil her neden for gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og kursets afvikling.

I nogle tilfælde vil vi også indberette oplysninger til kommune og stat. Det vil dog kun ske i de tilfælde, hvor lovgivningen på området kræver det eller vi har kontraktlige forpligtigelser, der kræver det.

Lovgrundlaget

Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6. Dem kan du finde her.

Hvis der sker ændringer inden for fx lovgivningen sørger vi for at denne persondatapolitik løbende bliver opdateret.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger vi har brug for om dig vil typisk være i kategorien ”almindelige oplysninger”, men i nogle tilfælde også i kategorien ”følsomme oplysninger”. Vi vil ikke have brug for oplysninger fra kategorien ”rent private oplysninger”.

Modtagere af oplysninger

Udover de i samtykkeerklæringen oplyste modtagere, kan følgende ligeledes se oplysninger.

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer vores IT-systemer.
  • Den lokale afdelings revision.

Disse leverandører har underskrevet databehandleraftaler på, at de ikke videregiver dine data.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, eller som vi har modtaget fra fx kommuner, a-kasser, folkeregistret eller din arbejdsgiver, og som vi skal bruge for at kunne administrere dit forløb hos AOF.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger indtil kurset eller forløbet har været afviklet og op til 5 år efter endt regnskab, for at du har deltaget på det seneste kursus eller forløb.

I særlige tilfælde – fx EU-projekter eller på baggrund af dansk lovgivning, kan oplysningerne blive gemt i længere tid end 5 år.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Datatilsynets vejledning: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Kontaktinformation

Du kan kontakte dit lokale AOF sprogcenter, hvor du vil blive henvist til den persondataansvarlige.

Find dit lokale sprogcenter her: https://sprogcenter.aofsydjylland.dk/info/afdelinger/